1. Obróbki wykończeniowe z blach ocynk, alucynk, akryl

  • Gąsior
  • Pas nadrynnowy
  • Pas podrynnowy
  • Kominówka
  • Parapaty

2. System rynnowy

  • Rynna
  • Rynna narożnik
  • Rynna z deklem
  • Rura spustowa
  • Kolanka górne i dolne

3. Bariery śniegowe

  • Łapacz śniegu
  • Pas przeciwśniegowy